Logo

20 jaar viert Van Engelenburg de verbeelding

0
tag

20 jaar viert van engelenburg de verbeelding

In 1997 startte Henrike van Engelenburg haar bedrijf, met als doel mensen in contact te brengen met mooie verhalen. Haar medium: theater. Zij geloofde toen al dat theater nuance aanbrengt in een wereld waar het zwart/wit denken hoogtij viert. En zij gelooft dat nog steeds. 
Van Engelenburg weet uit de reacties van haar publiek dat theater ervoor zorgt dat mensen even stil staan bij een verhaal van een ander, wellicht raakt het verhaal hun eigen realiteit. "Mensen kunnen er even om heen lopen, de zaak van een andere kant bekijken, even lachen om zichzelf". Aldus Henrike van Engelenburg, alweer 20 jaar in het vak. 

"Theater maakt van mensen prettige wezens", zegt ze. "Het maakt ze empathisch, omdat theater de verbeelding stimuleert, waardoor ze zich beter kunnen verplaatsen in de ander. Juist in deze tijd van harde woorden en meningen, is die eigenschap van groot belang. Zonder verbeelding is het onmogelijk je te verplaatsen in een ander. Het maakt je een naar mens, je toont immers geen echte belangstelling voor de ander."

Ondanks bezuinigingen en imagoschade die de cultuur de afgelopen jaren opliep, bleef Henrike van Engelenburg theater brengen. Niet alleen in de schouwburgen. Zij wist theater tot een ideaal medium te verheffen in het bedrijfsleven en het onderwijs.
"Gelukkig zien steeds meer mensen in het onderwijs en het bedrijfsleven in dat kennis alleen tot zijn recht komt als deze creatief wordt ingezet, vervolgt Van Engelenburg."Voor het 'out of de the box' denken en van de betreden paden afgaan zijn andere eigenschappen nodig: creativiteit, ondernemerschap, enthousiasme. Allemaal eigenschappen die alleen met verbeelding ontwikkeld worden. Alle kunsten: muziek, theater, beeldende kunst, dans en ook literatuur dragen daartoe bij. Wat theaters al wisten weten nu ook managers en docenten: kunst maakt slimmer, kunst is nodig om het talent van hun mensen beter tot hun recht te laten komen en om een prettiger werkomgeving te realiseren. Voor mij is het theater, waarvoor ik nog elke dag met plezier mijn bed uitkom" - Haarlem 1 april 2017

Reacties

Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Uw opmerking